Ta spletna stran uporablja piškotke, s čimer se z nadaljnjo uporabo strinjate – podrobnosti hrambe tukaj. Uporabo piškotkov lahko kadarkoli onemogočite. RAZUMEM
Rn logotip Facebook | Twitter | Podcast | Izklopi mobilni pogled


Alstar, 14.07.2017

Združene komunikacije

stelkom.jpg

Alstar, podjetje, ki ponuja storitve IP telefonije, je marca postal tudi virtualni mobilni operater. To pomeni, da bo tako majhnim kot velikim podjetjem ponujal cenovno ugodno lokalno in mednarodno telefonijo.


Večina današnjih storitev je prilago­jenih za uporabo na najrazličnej­ših platformah. Skype ali Facebook lahko uporabljamo tako na prenosniku kot tudi na tablici in pametnem telefonu. Toda v resnici se je tak tip uporabe prijel le pri ne­katerih aplikacijah, pri drugih pa ne. Elek­tronsko pošto danes vsi uporabljamo na te­lefonu in na računalniku, medtem ko smo telefonirati še vedno vajeni le s svojega mo­bilnega ali stacionarnega telefona.

 

Naše rešitve, ki podpirajo Alstar Cloud, omogočajo, da na mobilni telefon spelje­mo tudi fiksno telefonijo, kar pride marsikdaj prav. S pomočjo dodatnih aplikacij lahko telefoniramo tudi z namiznega računalnika (v brskalniku, programu za elektronsko po­što …), če namestimo sistem 3CX in NEC, pa je možno z aplikacijo za mobilne telefone pošiljati tudi sporočila. Podobno kot to po­znamo z aplikacij Skype in podobnih, le da so te omejene na komunikacijo znotraj zaprtega ekosistema. Združene komunika­cije, torej!

 

Združene komunikacije?

In kaj sploh so združene komunikaci­je, s tujko »unified communications«? Sis­tem, ki omogoča, da z enim samim konsi­stentnim uporabniškim vmesnikom upra­vljamo več storitev, od telefonije do klepe­ta. V njem se počutimo domače na vseh ra­čunalnikih in napravah, ki jih uporabljamo. Poleg preglednosti imajo združene komuni­kacije za uporabnika prednost tudi v manjši kompleksnosti sistema in zato enostavnej­šem upravljanju.

 

Svoje stanje prisotnosti (dosegljiv, zase­den, nedosegljiv) lahko v platformi zdru­ženih komunikacij uporabnik postavi le enkrat, in to velja povsod. Na enem me­stu lahko beleži vso zgodovino interakcij z neko osebo, ne glede na to, ali je z osebo komuni­ciral preko e-pošte in telefona. In vse sku­paj ima lahko s seboj, tako na mobilnem te­lefonu kot na računalniku. Združene ko­munikacije omogočajo, da kličemo z ra­čunalnika ali pa se na pisarniški telefonski klic javimo prek mobilnega telefona.

Kvalitetna rešitev poenotenih komunika­cij torej poenostavi komuniciranje, če za ko­munikacijo uporabljamo veliko različnih sto­ritev in medijev. Vse sisteme združi v povsod dostopen uporabniški vmesnik ter poskrbi, da v ozadju vse deluje - klici in sporočila nas dosežejo tam, kjer jih pričakujemo.

 

Rešitev Alstar Cloud, 3CX, NEC

Najboljša rešitev za realizacijo poenotenih komunikacij, zlivanja telekomunikacijskih omrežij v enoten sistem, je internetni proto­kol. Zlita omrežja morajo namreč nuditi vse in še več kot sedanja ločena omrežja, to pa je mogoče s tehnologijo VOIP.

 

Pri tehnologiji VOIP se glasovna komuni­kacija izvaja preko internetne infrastruktu­re, s čimer so mogoče tudi nove storitve, ki s klasično ali ISDN tehnologijo niso bile mo­goče. Pojem »združena komunikacija« tako sedaj pomeni enovit, združen sis­tem vseh komunikacij znotraj podjetja.

 

Glasovne komunikacije se združijo z IM (instant messaging), takojšnjim sporočilnim sistemom, kot ga poznamo pri Skypu, Goo­gleTalku, Messengerju ipd., dodamo jim video komunikacijo in enostavno sporočanje pre­k faks sporočil. Vse to je ZDRUŽENA KO­MUNIKACIJA.

Naslednja novica:
Največji ponudniki oblačnih storitev bodo letos dosegli 100 milijard ameriških dolarjev prihodkov


Vrni se na prvo stranNovice  |   Triki  |   Igre  |   PR  |   Revija
Izklopi mobilni pogled